Såhär går en behandling till

När du bokar ditt första besök kommer får du fylla i en hälsodeklaration. Den kommer skickas digitalt på din mailadress. Kika gärna i din skräppost om du inte har fått den. Har du inte fyllt i den tills vårt första möte gör vi det tillsammans på kliniken. Hälsodeklarationen består av ett antal frågor om din medicinska bakgrund som kan vara viktig för oss i vår väg att hjälpa dig.

Vid ditt första besök hos oss börjar vi med att sitta ned och du får beskriva dina besvär, hur de uppstod och vad du hittills gjort för att få bukt med dem. Vi går igenom dina förväntningar och mål med besöket.  Tillsammans försöker vi kartlägga var dina besvär sitter och på vilket sätt som du har ont. 

Därefter görs en fysisk och neurologisk undersökning. som kan variera mycket beroende på diagnos, andra skador/sjukdomar och dina personliga önskemål. Du får vara beredd på att du vid denna undersökning behöver ta av dig dina kläder, dock aldrig mer än ned till underkläderna.  Det är i många fall viktigt att man ser hela kroppen för att kunna bedöma vart ditt problem sitter och hur man ska gå vidare med behandlingen.

Efter undersökningen börjar själva behandlingen som varierar och är individuell.

Ett besök hos oss tar i regel mellan 30 – 45 minuter. Det första besöket är oftast lite längre än återbesöken.

Vi upprättar till sist en plan för hur vi ska gå vidare för att utfallet ska bli så bra som möjligt.

Informerat samtycke

Som vårdgivare är vi skyldiga att informera dig som patient om den vård som vi bedriver. Syftet är att du som patient ska kunna känna dig trygg och bilda dig en uppfattning om vilka förutsättningar som gäller för olika behandlingsalternativ.

Vid alla medicinska åtgärder, så även vid manuell behandling, kan det finnas risker även om orsakssamband inte alltid kunnat fastställas. 

Efter manuell behandling kan patienter ibland uppleva en ömhet och stelhet. Någon gång kan också mindre blåmärken uppkomma i samband med behandlingen. Dessa behandlingsreaktioner är vanliga och helt ofarliga.

Manipulationsbehandling är en manuell behandlingsmetod som används i syfte att skapa smärtlindring och ökad rörlighet i en eller flera leder. I samband med behandling kan ett ”knak” höras hos patienten något som i regel är smärtfirtt. Vid manipulationsbehandling av halsryggraden kan det, utifrån den forskning och kunskap som finns idag, inte bevisas att det föreligger ett orsakssamband mellan behandlingstekniken och risk för kärlskada, det kan inte heller uteslutas att ett sådant samband finns, i ytterst sällsynta fall. 

Har du några frågor gällande eventuella biverkningar eller efter behandling upplever oro kring en behandlingsreaktion ska du kontakta oss på Performa. Vid akuta besvär ska du uppsöka vården akut.