Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en väl dokumenterad behandlingsmetod för många olika typer av tillstånd i mjukdelar samt i vissa fall som smärtlindring. Man stimulerar vävnaden till läkning genom att slå in stötvågor i vävnaden med en speciell maskin. Risken för vävnadsskada är minimal. Behandlingsformen är effektiv och säker med få och mycket lindriga biverkningar.

En stötvågsbehandling går fort. Det tar inte mer än 5 – 10 min per gång. Behandlingen behöver som oftast upprepas med 5-7 dagars mellanrum och oftast behövs det runt 5 behandlingar för att ge bra och bestående resultat.

Stötvågsbehandlingen kan upplevas smärtsam men inte på något sätt att det är outhärdligt. Så fort man är klar med behandlingen upphör smärtan.

Man kan få lättare biverkningar efter en stötvågsbehandling så som ökade besvär ett par dagar efter behandlingen eller ibland lättare blåmärke i området man har behandlat.

För att behandlingen ska ske på rätt ställe är det viktigt att veta i vilken vävnad och vart i vävnaden skadan sitter. Ibland kan man behöva diagnosticera med ett diagnostiskt ultraljud innan behandling med stötvåg.

Några av de vanligaste diagnoserna vi behandlar med stötvågsbehandling: