Fysioterapeut

Fysioterapeut är sedan 2014 det nya namnet på sjukgymnast. Fysioterapeuter arbetar med rehabilitering, träning och anpassad fysisk aktivitet samt med att främja halsa genom att förebygga sjukdom och skada genom hela livet. Till exempel vid hälsoproblem som beror på smärta, stelhet och muskelsvaghet. Fysioterapeuter ser till hela människan oavsett diagnos. Fysioterapeuter hjälper alla människor oavsett diagnos och ålder till ett självständigt och aktivt liv.

Fysioterapeutprogrammet omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande tre års heltidsstudier) på̊ universitet/högskola och leder fram till en kandidatexamen och fysioterapeutexamen, som i sin tur berättigar till legitimation från Socialstyrelsen. Utbildningen omfattar teoretiska studier som varvas med klinisk utbildning. (Fysioterapeutförbundets definition)