Ortopedi

Hos oss har du möjlighet att träffa ortoped Henning Fernström för konsultation.
Han gör då en bedömning av din skada och det finns möjlighet att diskutera olika behandlingsmetoder och få en fördjupad förståelse av problemen och vilka behandlingsalternativ som är rimliga.

Hos oss tar vi inte beslut om ett tillstånd ska opereras men du får möjlighet att diskutera för och nackdelar och vad en eventuell operation kan leda till.

I de fall det bedöms vara relevant kan Henning sätta kortison.