Kiropraktor

Kiropraktorn undersöker och diagnostiserar neuro-muskeloskeletala besvär i hela kroppen. En behandling inleds med ett samtal kring sjukdomshistorik, besvärens uppkomst och annat relevant utifrån dina besvär. Vidare undersöks besvären närmaren genom olika kliniska undersökningar och tester för att kunna ställa rätt diagnos. Behandlingen kan ske på många sätt där bland annat manipulation (ledknaket), mobilisering, mjukdelsbehandling och rehab ofta utgör stora delar av behandlingen.

Den Svenska kiropraktor utbildningen är en 5:årig utbildning där man efter ytterligare 1 års praktik får sin legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.