GDPR & Integritetspolicy

Performa Rehab respekterar Din integritet och rätten att ha kontroll över Dina personuppgifter.   

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har vi tagit fram denna policy för att visa hur vi på Performa Rehab behandlar de personuppgifter som vi sparar om dig hos oss.  

Performa Rehab är Personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). För verksamheten inom Performa Rehab som faller inom hälso- och sjukvårdslagen finns det redan tydliga specialregleringar sedan tidigare för att skydda patienternas integritet. Uppgifter om din hälsa och den vård du får hos oss hanteras under patientdatalagen.  

GDPR får inte lika stort genomslag inom hälso- och sjukvården eftersom skyddsnivån i Sverige redan är hög när det gäller patienter. 

GDPR höjer skyddsnivån när det gäller behandling av personuppgifter särskilt för de som exempelvis kommer i kontakt med oss och som inte är patienter hos oss. Tex, arbetssökande, avtalsansvariga och anhöriga kontaktpersoner.  

Information som Performa Rehab samlar om dig: 

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan. 

Integritetspolicyn gäller inte för webbplatser som det finns länkar till på vår hemsida.  

Det här använder vi dina personuppgifter till: 

Performa Rehab behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges nedan.  

  • Nyhetsbrev. För att kunna administrera och tillhandahålla nyhetsbrev från oss. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs tillhandahålla nyhetsbrev enligt din begäran. (idag har vi inga nyhetsbrev som går ut och denna punkt är i dagsläget inte aktuell) 
  • Arbetssökande. Vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig vid intressanta jobbmöjligheter hos oss. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal, dvs bedöma din ansökan enligt din begäran. 
  • Kontaktformulär. För att ha möjligheten att ta kontakt med dig och svara på de frågor som du kan ha. Behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse i att kunna ha kontakt enligt din begäran. 
  • Kontaktpersoner. Administrera och genomföra samarbetet och avtalet med ev kund och leverantör. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med kund eller leverantör.  
Legal grund för behandlingen: Uppgifter om din hälsa 

När du nyttjar våra tjänster som vi på kliniken erbjuder kommer du att behöva dela med dig av personuppgifter i syfte att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag om journalföring. Dessa uppgifter hanteras i enlighet med patientdatalagen och andra lagar som ligger inom hälso- och sjukvården.  

Ändamål för hantering av dina personuppgifter: 

Vi hanterar dina kontaktuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med dig som patient hos oss. Vi hanterar uppgifterna med stöd av avtal eller samtycke från er kunder.  

Med vem delar vi dina personuppgifter: 

Performa Rehab kan komma att dela dina personuppgifter med våra biträden när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, Performa Rehab ser till att det finns särskilda personuppgiftsbiträdeavtal med våra biträden som garanterar att GDPR följs. Personuppgifter som överförs till våra biträden får endast användas för att biträdet ska kunna utföra sina uppgifter.  

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till dig eller de parter som av legala skäl behöver dem. Det kan vara ett landsting eller ett försäkringsbolag. I de fall sådana uppgifter skulle delas är det endast i det syftet att tex ditt försäkringsbolag ska kunna fullgöra sina plikter gentemot dig.  

Dina rättigheter: 
  • Du har rätt att få information om vår behandling av dina personuppgifter. Sådan information ges bland annat här i detta dokument.  
  • Du har rätt att få tillgång till en kopia av de personuppgifter vi samlar om dig.  
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. 
  • Du har rätt till att under vissa omständigheter kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Denna rätt är dock villkorad och en begäran kan lämnas utan åtgärd.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter du lämnat till oss i ett allmänt använt maskinläsbart format.  
  • Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om du anser att Performa rehab inte har ett berättigat intresse i att behandla dina personuppgifter. 

Performa Rehab har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter: 

Performa Rehab sparar dina personuppgifter så länge som det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med befintliga lagar.  

Cookies 

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter: 

VI har lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.  

Hantering av personuppgifter i e-post: 

Inga personuppgifter skickas via mail utan ditt medgivande.  

Uppdatering av denna integritetspolicy: 

Det är alltid den senaste versionen av vårt policydokument som är tillgängligt här på vår hemsida. Våra policys och dokument utvärderas och utvecklas löpande.