Diagnostiskt ultraljud

För att kunna ställa en säkrare diagnos innan en behandling påbörjas använder vi oss vid behov av diagnostiskt ultraljud. Ultraljudsdiagnostiken är ett mycket bra komplement till den kliniska undersökningen och vi kan med hjälp av ultraljudet se rörliga bilder och rörelsemönster i leder, senor och muskler.

Ultraljudet kan även användas som biofeedback i både träning och aktiveringsövningar. Detta innebär att det går att få direkt feedback på att vilken muskel som spänns vid aktivering.

vilken del av kroppen vi i huvudsak undersöker med

Leg. Kiropraktor Andreas: Axlar, Armbågar, Händer. 

Leg. Fysioterapeut OlleHöfter, Knän, Fötter

Några exempel på vad vi ser på ultraljudet:

Saker vi inte använder ultraljudet till:

Hur ett diagnostiskt ultraljud går till 

Du behöver inte förbereda dig inför ett besök med diagnostiskt ultraljud. Alla besök med diagnostiskt ultraljud inleds med en sjukdomshistorik och en klinisk undersökning av besvärsområdet. Därefter genomförs själva undersökningen. Vid undersökningen kan du sitta, ligga eller stå upp beroende på vad som undersöks. Ofta undersöks området för skadan från flera håll och du kan därför behöva flytta dig i olika ställningar för att terapeuten ska komma åt ordentligt. Ibland undersöks även den *friska* sidan av kroppen för att ha något att jämföra med.  Undersökningen utförs med en ultraljudsgivare utanpå kroppen och du får ett lager med gel på huden över området som ska undersökas.

En undersökning med ultraljud ger inga biverkningar eller komplikationer. Om du vill kommer du ha möjlighet att se hela undersökningen under tiden den genomförs. Oftast får du svaret direkt efter undersökningen.

På Performa har vi olika specialistområden när det gäller diagnostiskt ultraljud.
Det innebär att om du har besvär med axlar, armbågar eller händer – ska du boka tid hos Andreas.
Har du däremot besvär i höfter, knän eller fötter – ska du boka tid hos Olle.

Blå markering = parkering